jual ban mobil
jual ban mobil

Menurut jual ban mobil kegiatan memanjat gunung belakangan ini tidak lagi menjadi sesuatu yangmengherankan dikalangan masyarakat khususnya dikalangan anak muda. Efekpertumbuhan media sosial yang pesat dan pun banyaknya film-film yang mengisahkan tentang pekerjaan pendakian gunung menambah minat masyarakat untuk mengerjakan pendakian.

Di satu sisi, bertambahnya minat dalam pemanjatan gunungmengindikasikan adanya kesadaran insan akan keperluan mereka terhadap alam. Orang-orang mengerjakan pendakian gunung dengan berbagai dalil yang melatarbelakanginya. Ada yang benar-benar penyuka alam, terdapat yang melulu sekedar hendak mencari kedamaian, ada pun yang sebatas ikut-ikutan tren.

Walaupun gunung-gunung belakangan ini telah ramai oleh semua pendaki, tetap saja pekerjaan pendakian gunung adalahsesuatu yang termasuk ‘ekstrim’ dan mesti di persiapkan segala sesuatunya dengan matang. Jikaanda seorang pendaki pemula, atau anda punya kemauan mendaki gunungguna kesatu kalinya. Pastikan anda memperhatikan 7 urusan berikut ini.

1. Waktu pemanjatan dan cuaca
Perhatikan kapan anda akan mengerjakan pendakian. Sangat tidakdianjurkan melakukan pemanjatan di musim hujan. Disaat musim hujan,seringkali track pemanjatan akan paling licin, belum lagi badai gunung yang sewaktu-waktu dapat menghampiri kamu. Jadi, simaklah betul kapan waktu pemanjatan yang tepat.

2. Teman pendakian
Sebelum mengerjakan pendakian, pastikan anda merencanakan akanmengerjakan pendakian dengan siapa. Jika anda seorang pendaki pemula atau belum pernah mengerjakan pendakian sebelumnya, pilihlah temanpemanjatan yang sudah kawakan dan sudah memahami serta telah hafal dengan jalur pemanjatan gunung yang akan anda daki tersebut. Jika terjadi badai atau sesuatu yang tidak diharapkan selama di perjalananketika pendakian, anda akan merasa tidak banyak aman andai pergi dengan rekan yang telah punya pengalaman.

3. Perhatikan lengkapan peralatan
Pendakian gunung adalahsalah satu pekerjaan ekstrim yang perlu persiapan matang dan peralatan pemanjatan yang lengkap. Pastikan tidakterdapat satupun perlengkapan pendakian anda yang tertinggal. Peralatanindividu seperti sepatu gunung, Sleeping bed, jaket gunung, jas hujan, sarung tangan, kupluk dan perlengkapan wajib lainnya. Dan satu lagi yang tak boleh dilupakan ialah tenda dengan kapasitas yang cocok dengan tidak sedikit anggota pemanjatan kamu.

4. Persiapkan logistik yang cukup
Urusan perut memang seharusnya diutamakan, sebab sewaktu memanjat tenagaanda akan paling terkuras dan tentunya memerlukan pasokan kalori dari makanan. Pastikan anda membawa makanan dan logistik yang cukup. Usahakanmembawa makanan yang siap saji atau gampang disajikan sebab digunungseringkali kita tidak bakal punya tidak sedikit waktu guna memasak. Selain sebab waktu yang lumayan singkat, cuaca di gunung pun kadang tak menentu, hujan dapat terjadi kapan saja dan bakal menghalangi anda untuk memasak dikala hujan turun. Saran saya, usahakan santap makanan yang enak-enak, sebab digunung telah capek-capek berjalan, masa santap makanan yang biasa aja sih? Berikan tidak banyak hadiah bikin tubuhanda yang telah berusaha menaklukan jalur pemanjatan yang berat.

5. Taati aturan pemanjatan dan aturan alam
Berjalan di jalur pemanjatan gunung, anda menjadi orang asing sekaligus tamu disitu. Jadi, telah seharusnya anda menaati aturan-aturan yangterdapat di gunung yang akan anda daki tersebut. Biasanya sebelumpekerjaan pendakian dimulai, semua pendaki akan diserahkan semacam briefing terlebih dahulu oleh petugas BKSDA maupun petugas Taman Nasional yang memegang tanggung jawab di pendaian gunung tersebut. Pada ketika briefing, seringkali petugas bakal menanyakan kelengkatan peralatanpemanjatan seperti tenda, sleeping bag, jaket gunung, sepatu tracking dan kelengkapan beda yang dibutuhkan saat pendakian.

6. Bawa pulang sampah anda turun gunung
Belakangan jumlah semua pendaki kian bertambah. Minat masyarakat dalam hal pemanjatan gunung makin melambung. Gunung-gunung telah ramai dikunjungi oleh semua pendaki. Efek negatif yang ditimbulkan ialah banyaknya sampah yang menumpuk di gunung dampak dari ulah beberapa pendaki yang tak menaati aturan. Gunung yang semestinya adalahtempat yang bersih dan suci, justeru tercemari oleh sampah-sampah yang menggunung. Itulah mengapa para pendaki diharuskan membawa trashbag untukmengoleksi sampah yang didapatkan selama pemanjatan dan mesti kembalidiangkut turun. Semoga gunung-gunung di Indonesia dan dimanapun tetap bersih ya kawan. Salam Lestari!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *